Projekt CREdIT, který byl zahájen v roce 2016, je neintervenční multicentrická retrospektivně prospektivní longitudinální studie, v rámci níž jsou sbírána data o pacientech s idiopatickými střevními záněty léčených léčivými přípravky biologické a inovativní léčby.

Idiopatické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida) jsou chronická zánětlivá onemocnění trávicí trubice postihující především mladé osoby ve věku 15–30 let. Jde o medikamentózně nevyléčitelné choroby významně ovlivňující kvalitu života a pracovní i sociální aktivity postižených jedinců. Pacienti s idiopatickými střevními záněty jsou při vyčerpání možností konzervativní medikamentózní terapie (aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva) indikováni k podání biologické nebo inovativní terapie. Jde o nejúčinnější formu léčby IBD, která je obvykle podávána dlouhodobě. Její aplikace v ČR probíhá ve specializovaných centrech.

Informace získané prostřednictvím tohoto projektu mohou zásadním způsobem přispět ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti biologické a inovativní terapie IBD.

Primární cíle:

Hlavním cílem projektu je sledování celkového počtu pacientů léčených léčivými přípravky biologické a inovativní léčby v České republice.

Sekundární cíle:

Další cíle studie jsou hodnocení efektivity biologické a inovativní léčby, hodnocení bezpečnosti biologické a inovativní léčby, hodnocení terapeutických režimů a sledování délky biologické a inovativní léčby IBD pacientů.