Zapojená pracoviště

Centra léčby dospělých pacientů

 

1. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Gastroenterologie a digestivní endoskopie
 Vlašská 36, 118 33 Praha 1
 MUDr. Robert Mudr

2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Centrum pro diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů
 U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
 MUDr. Aleš Novotný

3. Fakultní Thomayerova nemocnice, Interní oddělení
 Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
 doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

4. Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika hepatogastroenterologie
 Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4
 doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

5. Nemocnice Na Homolce, Gastroenterologické oddělení
 Roentgenova 2, 150 30, Praha 5
 MUDr. Karel Mareš

6. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu
 U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
 as. MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.

7. ISCARE a.s., Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty
 Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7
 prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

8. Fakultní nemocnice Bulovka, Interní oddělení
 Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
 MUDr. Martin Pešta

9. FN Královské Vinohrady, II. interní klinika, ambulance gastroenterologie
 Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
 MUDr. Jan Hajer, Ph.D.

10. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, II. Interní klinika, Gastroenterologické oddělení
 Pekařská 53, 656 91 Brno
 MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

11. Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. interní gastroenterologická klinika
 Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
 MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

12. Hepato-Gastroenterologie Hradec Králové
 třída Edvarda Beneše 34/1549, 500 12 Hradec Králové
 MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.

13. Nemocnice Jihlava, p.o., Interní oddělení gastroenterologie
 Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
 MUDr. Marie Tomanová

14. Nemocnice Karlovy Vary, Interní oddělení – gastroenterologie
 Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
 MUDr. Blanka Zbořilová Pazdiorová

15. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Oddělení gastroenterologie
 Husova 10, 460 63 Liberec
 MUDr. Lenka Nedbalová

16. Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika – gastroenterologická a hepatologická
 I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
MUDr. Michal Konečný, Ph.D

17. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a. s., Centrum péče o zažívací trakt
 Zalužanského 1192/15 , 703 00, Ostrava-Vítkovice
MUDr. Barbora Pipek

18. Fakultní nemocnice Ostrava, Interní klinika
 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
 MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

19. Fakultní nemocnice Plzeň, 1. interní klinika, Oddělení gastroenterologie
 alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
 MUDr. Jana Koželuhová

20. Fakultní nemocnice Plzeň, Interní oddělení
 Edvarda Beneše  1128/13, 305 99 Plzeň
 MUDr. Luděk Bouchner

21. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Oddělení gastroenterologie
 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 MUDr. Jiří Stehlík

22. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Interní klinika
 Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
 MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.

23. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Interní oddělení, Beskydské gastrocentrum
 Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek
 MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková

 

24. Nemocnice Hořovice, Chirurgické oddělení
 K nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
 as. MUDr. Zuzana Šerclová

25. Pardubická nemocnice, Interní klinika, Interní oddělení
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
MUDr. Milan Široký

26. Nemocnice Tábor, a.s., Interní oddělení - gastroenterologie
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
MUDr. Ladislav Douda

27. Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, Oddělení gastroenterologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

28. Fakultní nemocnice Brno,  Interní gastroenterologická klinika, Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou léčbu
Jihlavská 20, 625 00 Brno
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

29. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, Endoskopické centrum
Polní 3, 639 00 Brno
MUDr. Vít Kulhánek

30. Nemocnice České Budějovice, a.s., Gastroenterologické oddělení
Boženy Němcové 54/585, České Budějovice
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

31. Nemocnice Kladno, Endoskopické centrum
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
MUDr. Helena Hlavová

32. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Endoskopické centrum
Žižkova 146, 280 01 Kolín
MUDr. Petr Volšanský

33. Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s., Oddělení gastroenterologie
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
MUDr. Martin Liberda

34. Městská nemocnice Ostrava, Gastroenterologická ambulance
Nemocniční 1772/20, 728 80 Moravská Ostrava a Přívoz
MUDr. Iva Lerchová

35. Nemocnice Šumperk, Gastroenterologické oddělení
Nerudova 41, 787 01 Šumperk
prim. MUDr. Roman Staněk

36. Nemocnice Agel Prostějov, Gastroenterologické oddělení
Mathonova 291, 796 04 Prostějov
MUDr. Petr Konvička

37. Oblastní nemocnice Příbram, Interní oddělení
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
MUDr. Petra Mertová

38. Nemocnice Boskovice s.r.o., gastroenterologická ambulance
Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.

39. Gastromedic s.r.o., gastroenterologické pracoviště Pardubice
Národních hrdinů 183, 530 03 Pardubice
MUDr. Václav Leksa

40. ResTrial GastroEndo s.r.o., gastroenterologické pracoviště Praha
Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4
MUDr. Luděk Hrdlička

41. Nemocnice Znojmo, p.o., Interní oddělení
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
MUDr. Ján Ondrášik

42. SurGal Clinic s.r.o.
Drobného 38-40, 602 00 Brno
MUDr. Jan Ulbrych

43. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Endoskopické centrum
Máchova 400, 256 01 Benešov
MUDr. Vladan Burda

44. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Gastroenterologická ambulance
U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
MUDr. Štěpán Peterka

45. Oblastní nemocnice Náchod
Purkyňova 446, 547 01, Náchod
MUDr. Zdeněk Papík Ph.D.

Centra léčby dětských pacientů

 

1. Fakultní nemocnice Brno, Pediatrická klinika
 Černopolní 9, 613 00 Brno
 MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Dětská klinika
 Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
 MUDr. Jan Melek

3. Fakultní nemocnice Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
 V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
 doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

4. Fakultní nemocnice Olomouc, Dětská klinika
 I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
 MUDr. Eva Karásková

5. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
 MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D.

6. Fakultní nemocnice Plzeň, Dětská klinika
 alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
 MUDr. Jan Schwarz

 

7. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Dětská klinika
 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 MUDr. Jitka Skálová

8. Nemocnice Jihlava, Dětské oddělení
Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava
 MUDr. Martin Zimen

9. Nemocnice České Budějovice, Dětské oddělení
 B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 MUDr. Ivana Ženíšková

10. Fakutní Thomayerova nemocnice, Pediatrická klinika
 Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
 MUDr. Radim Vyhnánek

11. Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika dětského a dorostového lékařství
 Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
 prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

12. Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
 MUDr. Lenka Ťoukálková