Odborná garance

Odbornou garanci projektu CREdIT poskytuje Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

 

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Mgr. Martina Nováčková, projektová manažerka

 

Řídící výbor registru schvaluje analytické výstupy a je zodpovědný za publikaci dat.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
prim. MUDr. Zuzana Šerclová
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
Ing. Petr Brabec, Ph.D.