Odborná garance

Odbornou garanci projektu CREdIT poskytuje Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

 

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Mgr. Adéla Vojkůvková, projektová manažerka

 

Řídící výbor registru schvaluje analytické výstupy a je zodpovědný za publikaci dat.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. – koordinátor řídícího výboru
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
MUDr. Zuzana Šerclová
Ing. Petr Brabec, Ph.D.